Dokumenty

Odstúpenie od zmluvy

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy 1. Právo na odstúpenie od zmluvy M...